ROLEX PERPETUAL
AIR KING

6.500,00

OP ALLE HORLOGES GELDT
EEN GARANTIE VAN 12 MAANDEN!

ROLEX PERPETUAL
AIR KING

6.500,00

OP ALLE HORLOGES GELDT
EEN GARANTIE VAN 12 MAANDEN!

ROLEX PERPETUAL
AIR KING

6.500,00

OP ALLE HORLOGES GELDT
EEN GARANTIE VAN 12 MAANDEN!

R

olex Perpertual Air King: Er wordt een garantie van 12 maanden verleend op de aangeboden horloges. Bij eventuele gebreken die onder deze garantievoorwaarden vallen, zal ik overgaan tot het vervangen van onderdelen of tot het verbeteren van reparatie. Normale slijtage en gebreken te wijten aan ongevallen of gebrek aan voorzichtigheid, vallen niet onder deze garantie voorwaarden. De garantie vervalt zodra interventies worden uitgevoerd door anderen.

R

olex Perpertual Air King: Er wordt een garantie van 12 maanden verleend op de aangeboden horloges. Bij eventuele gebreken die onder deze garantievoorwaarden vallen, zal ik overgaan tot het vervangen van onderdelen of tot het verbeteren van reparatie. Normale slijtage en gebreken te wijten aan ongevallen of gebrek aan voorzichtigheid, vallen niet onder deze garantie voorwaarden. De garantie vervalt zodra interventies worden uitgevoerd door anderen.